ทำไมจึงเลือกใช้โคมไฟถนน LED 30W ?

ทำไมจึงเลือกใช้โคมไฟถนน LED 30W ?

ทำไมจึงเลือกใช้โคมไฟถนน LED 30W ?

การเลือกใช้โคมไฟถนน นั้น สิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ

1. ความสูงของเสาที่ติดตั้งโคมไฟถนน

ถ้าความสูงของเสาที่ติดตั้ง ความสูง 1 – 3 เมตร ควรเลือก โคมไฟถนนไม่เกิน 50 W
ความสูง 4 – 6 เมตร ควรเลือก โคมไฟถนน 50 – 100 W
ความสูง 8 – 12 เมตร ควรเลือก โคมไฟถนน 150 W ขึ้นไป

2. ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้ง 1 ไป จุดติดตั้งที่ 2

โดยทั่วไปเราจะติดตั้งโคมไฟถนนฝากไว้กับเสาของการไฟฟ้า ซึ่งระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีตั้งแต่ 10 เมตร – 20 เมตร
ถ้าระยะห่างเสาที่ติดตั้ง ระยะ น้อยกว่า 10 เมตร ควรเลือก โคมไฟถนนไม่เกิน 50 W
ระยะ 15 เมตร ควรเลือก โคมไฟถนน 100 W
ระยะ 20 เมตร ควรเลือก โคมไฟถนน 150 W ขึ้นไป

ทำไมจึงเลือกใช้โคมไฟถนน LED 30W ?

3. ค่ากำลังไฟฟ้า (วัตต์) (W) ของโคมไฟถนน

เลือก ค่าวัตต์ของโคมไฟถนน ขึ้นอยุ่กับ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ด้านบน

และ เนื่องจากพื้นที่ ที่ติดตั้งไม่ได้ต้องการความสว่างมาก หรือพื้นที่มีขนาดจำกัด มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ไม่สูงมาก จึงเลือกใช้โคมไฟถนนที่กำลังไฟ (W) น้อย เช่น บริเวณหน้าบ้าน หรือ ตรอก ซอย
ซึ่งการเลือกโคมไฟถนน LED แต่ละขนาดจะต้องเลือกใช้งานจากพื้นที่ ที่ติดตั้งและความสูงเพื่อให้ได้แสงสว่างที่เหมาะสม รู้แล้วใช่ไหมว่าการเลือกโคมไฟถนนให้เหมาะสมกับพื้นที่มีความสำคัญอย่างไร สำหรับใครที่สนใจโคมไปถนน สามารถเขาไปดูได้ที่เว็บไซต์ richestsupply.com